Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29,trung tâm công nghiệp nào sau đây của Đồng bằng Sông Cửu Long có ngành công nghiệp đóng tàu ?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29,trung tâm công nghiệp nào sau đây của Đồng bằng Sông Cửu Long có ngành công nghiệp đóng tàu ?
A. Cà Mau .
B. Rạch Giá .
C. Cần Thơ .
D. Sóc Trăng .

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trung tâm công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành công nghiệp đóng tàu là Rạch Giá.
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh