Câu hỏi: Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành :

Câu hỏi: Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành :
A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.
C. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội.
D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh