Câu hỏi: : Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á là

Câu hỏi: : Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á là
A. Rừng lá kim và rừng hỗn hợp
B. Rừng là kim
C. Xavan cây bụi
D. Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D.Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc
Giải thích: Khí hậu nửa phía tây phần đất liền Đông Á do nằm sâu trong nội địa , khí hậu quanh năm khô hạn nên cảnh quan chủ yếu là cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc (trang 43 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh