Câu hỏi: : Cây công nghiệp được trồng chủ yếu của Đông Nam Á là

Câu hỏi: : Cây công nghiệp được trồng chủ yếu của Đông Nam Á là
A. Bông
B. Chà là
C. Củ cải đường
D. Cà phê

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cà phê
Giải thích: Do khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp trồng cây cà phê.

Author: Cô Minh Anh