Câu hỏi: Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi

Câu hỏi: Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi
A. Có khí hậu khô, đất giâu dinh dưỡng.
B. Khí hậu có sự phân hóa, mưa rải đều quanh năm.
C. Có khí hậu ẩm, khô, đất badan.
D. Có độ ẩm cao, đất tơi xốp, thoát nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh