Câu hỏi: Cây lúa mì chủ yếu phân bố ở

Câu hỏi: Cây lúa mì chủ yếu phân bố ở
A. Vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa.
B. Vùng ôn đới và cận nhiệt.
C. Vùng bán hoang mạc nhiệt đới.
D. Từ miền nhiệt đới đến ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Cây lúa mì ưa khí hậu ấm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp, đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón. Phân bố chủ yêu ở vùng ôn đới và cận nhiệt.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh