Câu hỏi: Cây lương thực chủ yếu của Đông Nam Á là

Câu hỏi: Cây lương thực chủ yếu của Đông Nam Á là
A. Lúa mì
B. Lúa gạo
C. Ngô
D. Sắn

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Lúa gạo
Giải thích: Do khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên ở những đồng bằng phù sa thích hợp trồng lúa gạo.

Author: Cô Minh Anh