Câu hỏi: Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức nào dưới đây?

Câu hỏi: Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức nào dưới đây?
A. Tự nhiên.
B. Bán tự nhiên.
C. Chuồng trại.
D. Trang trại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/81, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh