Câu hỏi: Châu lục có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là?

Câu hỏi: Châu lục có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là?
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.
D. Châu Phi

Gợi ý câu trả lời

– Trên thế giới, châu Phi là châu lục có trình độ phát triển kinh tế thấp, giáo dục y tế kém phát triển, dịch bệnh, đói kém còn diễn ra khắp nơi nên tuổi thọ trung bình thấp.
– Tuổi thọ trung bình châu Phi năm 2005 là 52 tuổi, thấp hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình thế giới (67 tuổi) và các nước đang phát triển (76 tuổi).
⇒ Đây là châu lục có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới hiện nay.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh