Câu hỏi: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mấy lần trong năm?

Câu hỏi: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mấy lần trong năm?
A. Không có lần nào.
B. Một lần duy nhất.
C. Hai lần trong năm.
D. Ba lần trong năm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/22, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh