Câu hỏi: Chiều dài của đường Xích đạo được ví xấp xỉ với chiều dài

Câu hỏi: Chiều dài của đường Xích đạo được ví xấp xỉ với chiều dài
A. Của các sông ở LB Nga.
B. Biên giới đấ liền của LB Nga với các nước châu Âu.
C. Đường bờ biển của LB Nga.
D. Đường biên giới của LB Nga.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/62 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh