Câu hỏi: Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO$_{4}$, hiện tượng xảy ra:

Câu hỏi: Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO$_{4}$, hiện tượng xảy ra:
A. Viên Natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu
B. Viên Natri tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh
C. Viên Natri tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh
D. Không có hiện tượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C.
Viên Natri tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam
PTHH:
2Na + 2H$_{2}$O → 2NaOH + H$_{2}$ ↑
2NaOH + CuSO$_{4}$ → Cu(OH)$_{2}$ (↓ xanh) + Na$_{2}$SO$_{4}$.

Author: Cô Minh Anh