Câu hỏi: Cho bản đồ sau

Câu hỏi: Cho bản đồ sau
BẢN ĐỒ CÁC DÒNG BIỂN NÓNG, LẠNH TRÊN THẾ GIỚI
Căn cứ vào hình 12.1, cho biết một trong những nguyên nhân hình thành hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn ở Bắc Phi là do:
A. Các dòng biển nóng chạy ven bờ phía Đông lục địa.
B. Phần lớn lãnh thổ nằm trong vùng khí hậu ôn đới.
C. Các dòng biển lạnh chạy ven bờ phía Tây lục địa.
D. Các khối khí áp cao thống trị quanh năm ở châu Phi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
B1. Quan sát chú giải để nhận biết khí hiệu dòng biển nóng (mũi tên màu đỏ) và dòng biển lạnh (mũi tên màu xanh).
B2.
– Xác định được vị trí hoang mạc Xa-ha-ra ở châu Phi.
– Quan sát bản đồ cho thấy, ven bờ phía Tây của Bắc Phi có các dòng biển lạnh chạy qua làm cho khu vực này rất ít mưa, khô hạn (do dòng biển lạnh làm hơi nước ở biển không bốc lên được). Ngoài ra, sự hình thành hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn còn do ảnh hưởng của các khối khí từ lục địa Á –Âu thổi sang, địa hình bờ biển, đường chí tuyến Bắc chạy giữa lãnh thổ và diện tích lãnh thổ Bắc Phi rộng lớn nên ảnh hưởng của biển khó vào sâu trong đất liền,…

Author: Cô Minh Anh