Câu hỏi: Cho bảng số liệu Một số chỉ số của dân số Hoa Kì qua các năm Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Một số chỉ số của dân số Hoa Kì qua các năm
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tỉ xuất gia tăng dân số tự nhiên của HOA KÌ có nhiều biến động.
B. Tuổi thọ trung bình của dân số HOA KÌ ngày càng giảm.
C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa.
D. Số người trong độ tuổi lao động của HOA KÌ tăng nhanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh