Câu hỏi: Cho bảng số liệu SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014 Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?
A. Pháp là nước có số lượng khách du lịch đến nhiều nhất và gấp 2,9 lần Mê – hi – cô.
B. Trung Quốc là nước có ngành du lịch đứng hàng đầu.
C. Anh là nước có doanh thu du lịch trên lượt khách rất cao.
D. Tây Ban Nha có số lượng khách du lịch đến nhiều thứ 2 trong sáu nước.

Gợi ý câu trả lời

Nhận xét:
– Pháp là nước có số lượt khách du lịch đến cao nhất (83,8 triệu lượt)
– Số khách du lịch đến Pháp so với Mê-hi-cô là gấp: 83,8 / 29,3 = 2,9 (lần)
-> Đáp án A đúng.
– Hoa Kì có số lượt khách du lịch đến đứng thứ 2 (75 triệu lượt)
⇒ Nhận xét D. Tây Ban Nha có số lượng khách du lịch đến nhiều thứ 2 trong sáu nước ⇒ không đúng
– Trung Quốc có số lượt khách du lịch đến đứng thứ 4 (55,6 triệu lượt) và doanh thu du lịch đứng thứ 5 (56,9 tỉ USD)
⇒ Nhận xét B: Trung Quốc là nước có ngành du lịch đứng hàng đầu ⇒ không đúng.
– Hoa Kì có doanh thu du lịch / lượt khách cao nhất (2944 USD/người); Anh có doanh thu du lịch / lượt khách thấp hơn (1926,4 USD/người);
⇒ Nhận xét D. Anh là nước có doanh thu du lịch trên lượt khách rất cao ⇒ không đúng
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh