Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tuổi thọ trung bình của các châu lục trên thế giới năm 2010 và năm 2014 (Đơn vị: tuổi) Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Tuổi thọ trung bình của các châu lục trên thế giới năm 2010 và năm 2014
(Đơn vị: tuổi)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Dân số thế giới có tuổi thọ trung bình không biến động
B. Dân số châu Phi có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới
C. Tuổi họ trung bình của châu Phi tăng chậm hơn châu Âu
D. Dân số tuổi thọ trung bình của các châu lục có tuổi thọ trung bình là như nhau

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:
– Tuổi thọ của các châu lục đều có sự biến động, nhìn chung tất cả đều tăng.
– Châu Phi vẫn là châu lục có tuổi thọ trung bình thấp nhất, châu Âu cao nhất.
– Tuổi thọ trung bình của châu Phi là nhanh nhất (tăng 4 tuổi), tiếp đến là châu Âu (2 tuổi), các châu lục còn lại đều tăng 1 tuổi.
Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2

Author: Cô Minh Anh