Câu hỏi: Cho dung dịch AgNO$_{3}$ vào dung dịch NaCl thì có hiện tượng là:

Câu hỏi: Cho dung dịch AgNO$_{3}$ vào dung dịch NaCl thì có hiện tượng là:
A. Có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu
B. Có xuất hiện kết tủa trắng
C. Dung dịch đổi màu vàng nâu
D. Không có hiện tượng gì xảy ra

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh