Câu hỏi: Cho hình vẽ sau: Căn cứ vào hình vẽ, xác định được nhiệt độ tại đỉnh núi B là

Câu hỏi: Cho hình vẽ sau:
Căn cứ vào hình vẽ, xác định được nhiệt độ tại đỉnh núi B là
A. 10[sup]0[/sup]C.
B. 10,2[sup]0[/sup]C.
C. 8,2[sup]0[/sup]C.
D. 8[sup]0[/sup]C.

Gợi ý câu trả lời

Tại sườn đón gió (AB), không khí ẩm, cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0,6[sup]0[/sup]C. Biết tại chân núi (0 m) có nhiệt độ là 22[sup]0[/sup] C, đỉnh núi cao 2300 m, do vậy chênh lệch nhiệt độ giữa chân núi và đỉnh núi là (2300 x 0,6) / 100 = 13,8[sup]0[/sup]C.
⇒ Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, do vậy nhiệt độ tại đinh núi B là: 22[sup]0 [/sup] – 13, 8[sup]0[/sup]C = 8,2[sup]0[/sup] C.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh