Câu hỏi: Cho tới trước chiến tranh thế giới thứ 2, 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam bị đế quốc nào xâm lược

Câu hỏi: Cho tới trước chiến tranh thế giới thứ 2, 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam bị đế quốc nào xâm lược
A. Đế quốc Anh
B. Đế quốc Tây Ban Nha
C. Đế quốc Hà Lan
D. Đế quốc Pháp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Đế quốc Pháp.
Giải thích: (trang 53 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh