Câu hỏi: Có các nguyên liệu: (1). Quặng sắt. (2). Quặng Cromit. (3). Quặng Boxit. (4). Than cốc. (5). Than đá. (6). CaCO$_{3}$. Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:

Câu hỏi: Có các nguyên liệu:
(1). Quặng sắt.
(2). Quặng Cromit.
(3). Quặng Boxit.
(4). Than cốc.
(5). Than đá.
(6). CaCO$_{3}$.
Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:
A. (1), (3), (4), (5).
B. (1), (4),
C. (1), (3), (5).
D. (1), (4), (6).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D

Author: Cô Minh Anh