Câu hỏi: Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là:
A. Cơ cấu trẻ
B. Cơ cấu trung bình
C. Cơ cấu già
D. Cơ cấu ổn định

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Cơ cấu trẻ
Giải thích: (trang 51 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh