Câu hỏi: Cơ sở nào để phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch?

Câu hỏi: Cơ sở nào để phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch?
A. Theo công dụng kinh tế.
B. Theo khả năng có thể hao kiệt
C. Theo thuộc tính tự nhiên.
D. Theo nhiệt lượng sinh ra.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/159, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh