Câu hỏi: Đặc điểm chính trị của khu vực Tây Nam Á:

Câu hỏi: Đặc điểm chính trị của khu vực Tây Nam Á:
A. Tình hình chính trị rất ổn định
B. Các nước có nền chính trị hòa bình, và hợp tác với nhau về nhiều mặt
C. Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra.
D. Các nước vẫn là thuộc địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra
Giải thích: trang 31 SGK Địa lí lớp 8

Author: Cô Minh Anh