Câu hỏi: Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

Câu hỏi: Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ:
A. Tính chất á nhiệt đới thể hiện rõ nét.
B. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước
C. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.
D. Nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc
Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh