Câu hỏi: Đặc điểm của gió Tây ôn đới là

Câu hỏi: Đặc điểm của gió Tây ôn đới là
A. thổi vào mùa hạ, gió nóng và ẩm.
B. thổi vào mùa đông, gió lạnh và ẩm.
C. thổi quanh năm, độ ẩm rất cao, thường mang theo mưa.
D. thổi quanh năm, gió lạnh và độ ẩm thấp.

Gợi ý câu trả lời

Gió Tây ôn đới có phạm vi hoạt động từ 30[sup]0[/sup]-60[sup]0 [/sup]ở mỗi bán cầu, gió thổi gần như quanh năm, hướng tây là chủ yếu, gió có tính chất ẩm và mang lại nhiều mưa.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh