Câu hỏi: Đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn:

Câu hỏi: Đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn:
A. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước, núi non trùng điệp, thung lũng sâu.
B. Địa hình chủ yếu là các đồi núi thấp với các cánh cung lớn.
C. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ, nổi bật là các cao nguyên badan.
D. Vùng núi thấp hai sườn không đối xứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ, nổi bật là các cao nguyên badan.
Giải thích: Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh