Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với nền kinh tế Nga?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với nền kinh tế Nga?
A. Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng.
B. Các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh.
C. Sản lượng nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.
D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Đặc điểm các ngành kinh tế của Liên Bang Nga:
– Công nghiệp: là ngành xương sống của Liên Bang Nga, trong đó công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế.
– Nông nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi (quỹ đất lớn), sản lượng một số cây công nghiệp, ăn quả, rau, chăn nuôi, nghề cá….nhìn chung đều có sự tăng trưởng.
– Dịch vụ: Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu và các ngành dịch vụ phát triển mạnh.

Author: Cô Minh Anh