Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của tầng đối lưu

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của tầng đối lưu
A. Là tầng có chiều dày nhỏ nhất so với bốn tầng còn lại.
B. Độ dày của tầng có tính đồng nhất cao ở mọi khu vực.
C. Là nơi tập trung phần lớn khối lượng không khí của khí quyển.
D. Không khí trong tầng chuyển động chủ yếu theo chiều thẳng đứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/39, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh