Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây là thế mạnh tự nhiên quan trọng nhất để miền Tây Trung Quốc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây là thế mạnh tự nhiên quan trọng nhất để miền Tây Trung Quốc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi?
A. Đồng bằng lớn.
B. Rừng và đồng cỏ.
C. Khí hậu gió mùa.
D. Vùng biển rộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh