Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây của khu vực Trung Á mà khu vực Tây Nam Á không có?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây của khu vực Trung Á mà khu vực Tây Nam Á không có?
A. Có vị trí địa – chính trị rất chiến lược.
B. Có nhiều dầu mỏ và tài nguyên khác.
C. Tỉ lệ dân cư theo đạo Hồi cao.
D. Nằm hoàn toàn trong nội địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Cả hai khu vực Trung Á và Tây Nam Á đều có vị trí địa – chính trị chiến lược, tài nguyên dầu mỏ giàu có, chịu ảnh hưởng sâu rộng của đạo Hồi.
– Về vị trí tiếp giác với Trung Á nằm sâu trong nội địa, bốn mặt đều giáp đất liền; Tây Nam Á nằm trên bán đảo A-ráp, tiếp giáp biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, Ấn Độ Dương và vịnh Pecxich. Đây là điểm khác biệt giữa 2 khu vực.

Author: Cô Minh Anh