Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của địa hình đồng bằng Đông Âu là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của địa hình đồng bằng Đông Âu là
A. chủ yếu đồi thấp và đầm lầy.
B. thấp và nhiều ô trũng ngập nước.
C. nhiều đầm lầy và vùng trũng thấp.
D. tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh