Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi là?

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi là?
A. Khô nóng.
B. Lạnh khô
C. Nóng ẩm
D. Lạnh ẩm

Gợi ý câu trả lời

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh