Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của sông ngòi Nhật Bản là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của sông ngòi Nhật Bản là
A. Ngắn, dốc.
B. Lưu vực sông rộng lớn.
C. Lưu lượng nước nhỏ.
D. Sông đều chảy ra biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh