Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Kiu-xiu là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Kiu-xiu là
A. Phát triển mạnh khai thác than và luyện thép.
B. Phát triển mạnh khai thác quặng đồng và luyện kim màu.
C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.
D. Có thành phố lớn là Ô-xa-ca và Cô-bê.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/83, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh