Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Tây Nam Á là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Tây Nam Á là
A. Vị trí trung gian của 3 châu lục, phần lớn lãnh thổ là hoang mạc.
B. Dầu mỏ ở nhiều nơi, tập trung nhiều ở vùng Vịnh Péc-xích.
C. Có nền văn minh rực rỡ, phần lớn dân cư theo đạo hồi.
D. Phần lớn dân cư theo đạo phật với nền văn minh lúa nước rực rỡ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/29, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh