Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Trung Á là

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Trung Á là
A. đa dân tộc, thưa dân và tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.
B. trình độ dân trí thấp, bùng nổ dân số và nghèo đói.
C. nhiều hủ tục lạc hậu, đô thị hóa tự phát và đói nghèo.
D. đói nghèo, di dân tự phát và đói nghèo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/31, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh