Câu hỏi: Đặc điểm phân bố dân cư của Nhật Bản là

Câu hỏi: Đặc điểm phân bố dân cư của Nhật Bản là
A. Phân bố không đồng đều, tập trung ở các thành phố ven biển phía Bắc.
B. Phân bố không đồng đều, tập trung ở các thành phố ven biển phía Nam.
C. Phân bố không đồng đều, tập trung ở các thành phố ven biển phía Tây.
D. Phân bố không đồng đều, tập trung ở các thành phố ven biển phía Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do phần lãnh thổ phía Bắc có khí hậu khắc nghiệt hơn nên dân cư Nhật Bản tập trung ở các thành phố ven biển phía Nam.

Author: Cô Minh Anh