Câu hỏi: Đại bộ phận (hơn 80%) lãnh thổ nước Nga nằm ở vành đai khí hậu

Câu hỏi: Đại bộ phận (hơn 80%) lãnh thổ nước Nga nằm ở vành đai khí hậu
A. Ôn đới.
B. Ôn đới hải dương.
C. Cận cực giá lạnh.
D. Cận nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh