Câu hỏi: Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa vì:

Câu hỏi: Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa vì:
A. đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.
B. bề mặt các lục địa gồ ghề nên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.
C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.
D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Gợi ý câu trả lời

Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn, do sự hấp thụ nhiệt của đất, nước khác nhau.
– Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn, dễ bị đốt nóng → có nền nhiệt cao, nhưng tỏa nhiệt nhanh chóng → chênh lệch nhiệt độ lớn (biên độ nhiệt lớn).
Ví dụ: Sa mạc ban ngày bị đốt nóng và lên tới 45 độ C, nhưng ban đêm tỏa nhiệt nhanh chóng xuống tới 0 độ C hoặc thấp hơn.
– Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn và tỏa nhiệt chậm hơn → do vậy sự chênh lệch nhiệt độ ở các đại dương không lớn.
Ví dụ. Vào mùa đông, khi ở gần vùng biển sẽ ấm hơn ở sâu trong đất liền.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh