Câu hỏi: Dẫn chứng nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?

Câu hỏi: Dẫn chứng nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?
A. Có trên 50 dân tộc khác nhau.
B. Người Hán chiếm trên 90% dân số.
C. Dân thành thị chiếm 37% số dân.
D. Dân tộc thiểu số sống tại vùng núi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/89, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh