Câu hỏi: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?
A. Vùng Đồng bằng Đông Âu.
B. Vùng Đồng bằng Tây Xi – bia.
C. Vùng Xi – bia
D. Vùng ven biển Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Dân cư tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Đông Âu do đây là khu vực có các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cư trú – sinh hoạt, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp của Liên bang Nga,… Còn phần lãnh thổ phía Bắc, Tây của Liên Bang Nga có khí hậu cực lạnh giá, khắc nghiệt, địa hình núi cao,… nên khó khăn cho đời sống, phát triển kinh tế. Vì vậy, dân cư phân bố ở khu vực này thưa thớt.

Author: Cô Minh Anh