Câu hỏi: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?
A. Vùng Đồng bằng Đông Âu.
B. Vùng Đồng bằng Tây Xi – bia.
C. Vùng Xi – bia.
D. Vùng ven biển Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng Đông Âu vì đây là khu vực đồng bằng, đất đai màu mỡ, khí hậu ấm áp và tập trung nhiều trung tâm công nghiệp của Liên Bang Nga.

Author: Cô Minh Anh