Câu hỏi: Dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô

Câu hỏi: Dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô
A. lớn và cực lớn.
B. lớn và vừa.
C. vừa và nhỏ.
D. cực lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Có khoảng 92% dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô vừa và nhỏ, khoảng dưới 500 000 dân.

Author: Cô Minh Anh