Câu hỏi: Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng nào dưới đây?
A. Ven biển và dọc theo con đường tơ lụa.
B. Phía Tây bắc của miền Đông.
C. Ven biển và thượng lưu các con sông lớn.
D. Ven biển và hạ lưu các con sông lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/88, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh