Câu hỏi: Dân số châu Phi tăng rất nhanh là do

Câu hỏi: Dân số châu Phi tăng rất nhanh là do
A. Tỉ suất tử thô rất thấp
B. Quy mô dân số đông nhất thế giới
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao
D. Tỉ suất gia tăng cơ giới lớn

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/21 địa lí 12 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh