Câu hỏi: Dân số thế giới tăng nhanh, dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân số thế giới tăng nhanh, dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?
A. Đô thị hóa.
B. Già hóa dân số.
C. Bùng nổ dân số.
D. Công nghiệp hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh