Câu hỏi: Dao động thủy triều nhỏ nhất khi

Câu hỏi: Dao động thủy triều nhỏ nhất khi
A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 120[sup]0.[/sup]
B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 45[sup]0[/sup].
C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 90[sup]0[/sup].
D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.

Gợi ý câu trả lời

Khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời năm vuông góc với nhau → sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời đối với Trái Đất giảm (nhỏ nhất) nên thuỷ triều nhỏ nhất, gọi là triều kém (diễn ra vào thời kì thượng huyền và hạ huyền (trăng khuyết): ngày 8 và 23)
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh