Câu hỏi: Đảo nào ở Nhật Bản có số lượng trung tâm công nghiệp ít nhất?

Câu hỏi: Đảo nào ở Nhật Bản có số lượng trung tâm công nghiệp ít nhất?
A. Hônsu.
B. Hôcaiđô.
C. Kiuxiu.
D. Xicôcư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/84, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh