Câu hỏi: Đất đỏ vàng phân bố chủ yếu ở đới khí hậu nào?

Câu hỏi: Đất đỏ vàng phân bố chủ yếu ở đới khí hậu nào?
A. Đới ôn hòa
B. Đới nóng
C. Đới lạnh
D. Cận nhiệt

Gợi ý câu trả lời

Đất đỏ vàng phân bố chủ yếu ở đới nóng (thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và xích đạo với lượng nhiệt ẩm dồi dào, quá trình phong hóa diễn ra mạnh).
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh