Câu hỏi: Đâu không phải là ưu điểm của vận tải đường ô tô?

Câu hỏi: Đâu không phải là ưu điểm của vận tải đường ô tô?
A. Vận chuyển đường dài, thích hợp với chở hàng nặng, cồng kềnh.
B. Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
C. Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình.
D. Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác.

Gợi ý câu trả lời

– Ưu điểm của vận tải ô tô là: + Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
+ Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình.
+ Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác.
⇒ Loại đáp án B, C, D
– Vận tải ô tô tuy có tính cơ động cao nhưng hạn chế trong vận chuyển hàng nặng, cồng kềnh và trên các tuyến đường dài (hiệu quả cao trên các cự li ngắn và trung bình).
⇒ Đây không phải là ưu điểm của vận tải đường ô tô.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh